اعلام برنامه برگزاری کارگاه ها، تاک شو و میز مشاوره دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه کار

اعلام برنامه برگزاری کارگاه ها، تاک شو و میز مشاوره دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه کار


پیرو برگزاری نمایشگاه کار، در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۰۱-۰۲-۰۳-/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ در مصلی دانشگاه تهران، غرفه دانشکده کارآفرینی برنامه‌های خود را به صورت جداول زمان بندی زیر برگزار خواهد کرد:

 

کارگاه‌های دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران- ۱ الی ۳ خرداد ۱۴۰۲

عنوان کارگاه

نام استاد

تاریخ

ساعت

مربی گری و توسعه فردی

دکتر محمد عزیزی

۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

توسعه ایده کسب و کار با هوش مصنوعی

دکتر آیت الله ممیز

۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

مدل کسب و کار

دکتر علی داوری

۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۰:۰۰-۱۲:۰۰

تدوین طرح کسب و کار

دکتر رضا محمدکاظمی

۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۳:۰۰-۱۵:۰۰

توسعه محصول و تجاری سازی

دکتر رضا حجازی

۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬

۱۵:۰۰-۱۷:۰۰

 

برنامه‌های تاک شو دانشکده کارآفرینی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران- ۱ الی ۳ خرداد ۱۴۰۲

تاریخ

ساعت

عنوان یرنامه

میهمانان

۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰

تاک شو

با کارآفرینان

دکتر مهرداد عالی پور کارآفرین ملی بنیانگذار برند پنتر

دکتر عهدیه عالی پور هریسی بنیانگذار مرکز حقوقی بین المللی هریسی در نیویورک

۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰

تاک شو

کارآفرینان چگونه استخدام می‌کنند؟

مسعود علیزاده مدیرعامل استارتاپ موبایل آباد همراه با جمعی از فعالین اکوسیستم استارتاپی ایران

۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰

تاک شو

با کارآفرینان

بهروز فروتن کارآفرین ملی و بنیانگذار برند بهروز

 

برنامه زمان بندی میز مشاوره دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - ۱ الی ۳ خردادماه ۱۴۰۲- نمایشگاه کار دانشگاه تهران

نام مشاور

موضوع مشاوره

ساعت

روز

دکتر نادر سید امیری

مشاوره بازاریابی و برندینگ

۰۹:۰۰-۱۱:۳۰

دوشنبه ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۳

دکتر سعید محمدی

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار

۱۱:۳۰-۱۳:۰۰

دوشنبه ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

نوید اتحادیان مقدم

مشاوره هدایت تحصیلی و شغلی

۱۳:۰۰-۱۴:۰۰

دوشنبه ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۳

آقای تشکری

مشاوره مالی و سرمایه گذاری

۱۵:۳۰- ۱۴:۰۰

دوشنبه ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

خانم آرزو جوادزاده

مشاوره طراحی مسیر شغلی

۱۵:۳۰-۱۷:۰۰

دوشنبه ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای رضا مظلوم

مشاوره هدایت تحصیلی و شغلی

۰۹:۰۰-۱۰:۳۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

دکتر بهروز زارعی و دکتر حسین صادقی

مشاوره تجاری سازی و حقوق کسب و کار

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای مهدی چاتا

مشاوره طراحی مسیر شغلی

۱۳:۰۰-۱۴:۰۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای محمد آقاداداشی

مشاوره بازاریابی و فروش

۱۵:۳۰- ۱۴:۰۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

خانم ندا عبدالهی

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار

۱۵:۳۰-۱۷:۰۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای مسعود علیزاده

مشاوره راه اندازی کسب و کارهای آن لاین

۱۴:۰۰-۱۷:۰۰

سه شنبه ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲

خانم فاطمه طاهری

مشاوره بازاریابی و فروش

۰۹:۰۰-۱۰:۳۰

چهارشنبه ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای هادی جرقوئیان

مشاوره راه اندازی استارتاپ

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

چهارشنبه ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

خانم سارا ایلخانی

مشاوره رزومه نویسی برای استخدام

۱۳:۰۰-۱۴:۰۰

چهارشنبه ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای حامد داوودی

مشاوره توسعه کسب و کارهای نوپا

۱۴:۰۰-۱۵:۳۰

چهارشنبه ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

آقای صادق امامی

مشاوره سرمایه گذاری و درآمد دلاری

۱۵:۳۰-۱۷:۰۰

چهارشنبه ۰۳/‏۰۳/‏۱۴۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :