برگزاری وبینار تخصصی کارآفرینی به مناسبت "روز ملی کارآفرینی" در روز سه شنبه، پنجم اردیبهشت ماه ١٤٠٢ با حضور صاحب نظران و کارآفرینان

برگزاری وبینار تخصصی کارآفرینی به مناسبت "روز ملی کارآفرینی" در روز سه شنبه، پنجم اردیبهشت ماه ١٤٠٢ با حضور صاحب نظران و کارآفرینان


آدرس کوتاه :