تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی


‌با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی سراسر کشور از این کنفرانس و درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقاله تا 12 آذر ماه تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند چکیده مقاله خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران در سایت کنفرانس به آدرس http://ice2023.ut.ac.ir ارسال نمایند.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :