تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی


‌با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی سراسر کشور از این کنفرانس و درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات، بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی کنفرانس مهلت ارسال چکیده مقاله تا پنج دی ماه 1401 تمدید گردید.

 شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند چکیده مقاله خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق سامانه کاربران در سایت کنفرانس به آدرس http://ice2023.ut.ac.ir ارسال نمایند.

 

تمدید مهلت تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات                      پنجم دی ماه 1401

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات                هفتم دی ماه 1401

تاریخ شروع ارسال مقالات کامل                         هشتم دی ماه 1401

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل                        23 بهمن ماه 1401

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات                          30 بهمن ماه 1401

 

 

آخرین خبر مربوطه 29 آبان ماه 1401

 

آدرس کوتاه :