پیام تسلیت درگذشت همسر همکار-سرکار خانم فاطمه قاضی نسب دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همسر همکار-سرکار خانم فاطمه قاضی نسب دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران


 

 

 

آدرس کوتاه :