رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
  • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
  • قائم مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی دانشگاه تهران - بخش تخصصی کسب و کار
  • عضو اتاق فکر تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران
  • مشاور امور توسعه ای دانشکده گردشگری
  • عضو شورای راهبردی ورزش دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119243
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: طراحی و تدوین طرح ها و مدل های کسب و کار- تدوین برنامه بازاریابی در کسب وکارهای خدماتی- فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
 
سمت: قائم مقام رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو "-
 
 
 

 

Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 546 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

طرح های کاربردی