رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
  • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
  • قائم مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی دانشگاه تهران - بخش تخصصی کسب و کار
  • عضو اتاق فکر تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران
  • مشاور امور توسعه ای دانشکده گردشگری
  • عضو شورای راهبردی ورزش دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119243
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: طراحی و تدوین طرح ها و مدل های کسب و کار- تدوین برنامه بازاریابی در کسب وکارهای خدماتی- فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
 
سمت: قائم مقام رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو "-
 
 
 

 

Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 546 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.