- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
 
سیمین بهاروند
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
شماره تماس: 61119336
پست الکترونیک: s_baharvand@ut.ac.ir
   
ندا شهمیری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس روابط عمومی 
شماره تماس: 88335716-61119234
پست الکترونیک: neda.shahmiri@ut.ac.ir
   
ندا شهمیری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس روابط بین الملل 
شماره تماس: 88335716-61119234
پست الکترونیک: neda.shahmiri@ut.ac.ir

 

 

 

 
سعیده صفری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی
شماره تماس: 88225036-88225018 داخلی 1
پست الکترونیک: ssafari@ut.ac.ir
   
فاطمه قاضی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره تماس: 88225036-88225018 داخلی 2
پست الکترونیک: fa.ghazinasab@ut.ac.ir
   
چنور امین پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آموزش های مجازی
شماره تماس: 88225036-88225018 داخلی 3
پست الکترونیک: ch_aminpour@ut.ac.ir
   
هدی عدالت یار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس گروه های آموزشی
شماره تماس: 88225036-88225018 داخلی 4
پست الکترونیک: h.edalatyar@ut.ac.ir
   
زهرا صفاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست دوره های الکترونیکی
شماره تماس: 82089351
پست الکترونیک: zsaffari@ut.ac.ir
                        saffari.zahra@gmail.com
   
نسرین شاکرمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس فارغ التحصیلی
شماره تماس: 88225036-88225018 داخلی 5
پست الکترونیک: nasrin.shakarami@ut.ac.ir
   
اعظم حیدری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس دانشجویان مقطع دکتری
شماره تماس: -
پست الکترونیک: azam.heydari@ut.ac.ir

 

 

 

 

 
محسن انصاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه
شماره تماس: 88225030
پست الکترونیک: ansarim@ut.ac.ir
   
سمیه نظری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس امور پژوهشی واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه (کارشناس پژوهش)
شماره تماس: 61119241
   
مریم کریم زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس امور پژوهشی واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه  (کارشناس مجله انگلیسی "JGER" و کرسی یونسکو در کارآفرینی)
شماره تماس: 88332313
   
لیدا سررشته داری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس امور پژوهشی واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه  (کارشناس آمار دیده بان جهانی کارآفرینی GEM)
شماره تماس: 88332313
   
سوده قوامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس امور پژوهشی واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه  (کارشناس نشریه فارسی و انگلیسی)
شماره تماس: 88225020-61119343
   
ساناز امامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
سمت: رئیس کتابخانه
مدیر اجرایی نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
شماره تماس: 61119237
   
نسرین نباتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات (وب سایت و کتابخانه)
شماره تماس: 61119237
   
ناصر سمائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس امور رایانه مرکز خدمات رایانه ای دانشکده کارآفرینی، انباردار
شماره تماس: 61119345
پست الکترونیک: samaie@ut.ac.ir

 

 

 

پست الکترونیک: ansarim@ut.ac.ir

 
علی رضائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس حسابداری    
شماره تماس: 61119242
پست الکترونیک: rezaee_ali@ut.ac.ir
   
سمیه خیرآبادی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس حسابداری
شماره تماس: 88335096-61119232
پست الکترونیک: s_kheirabadi@ut.ac.ir
   
طاهره مختاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول امور اداری
شماره تماس: 61119337
   
معصومه زمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس مسئول امور علمی اعضای هیأت علمی و برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 61119231 
پست الکترونیک: mzamani51@ut.ac.ir
   
ناصر سمائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس امور رایانه مرکز خدمات رایانه ای دانشکده کارآفرینی، انباردار
شماره تماس: 61119345   
   
حسن فولادلو
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: کارپرداز
شماره تماس: 61119239
   
مهناز احدنژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس امور اداری و دفتری واحد امور اداری، رفاهی و پشتیبانی، و مسئول ثبت نامه‌ها (مسئول دبیرخانه)
شماره تماس: 61119232- 88337201
پست الکترونیک: ahadnegad@ut.ac.ir
   
مجید حسین زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگر 
شماره تماس: 61119329 
پست الکترونیک: m_hosseinzadeh@ut.ac.ir
   
مرتضی بیگدلی کاظمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس امور دانشجویی
شماره تماس: 88225010
پست الکترونیک: m.bigdeli63@ut.ac.ir

 

 

 

 
سعیده حنفی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس اداره خدمات آموزشی، و کارشناس دوره‌های DBA
شماره تماس: 88225042
پست الکترونیک: saeedehanafi@ut.ac.ir
   
مریم منصوری
مدرک تحصیلی: دکتری
سمت: کارشناس دوره‌های MBA
شماره تماس: 88225027
پست الکترونیک: m_mansouri88@ut.ac.ir