مرتضی اکبری

مرتضی اکبری،

دانشیار
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی و ارتقا نشریات علمی دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
 • عضو باشگاه طلایه داران علم
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 88225003
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
 
محورهای مطالعاتی: نوآوری، پذیرش فناوری، مدیریت سازمان های دانش محور
 
سمت: مدیر گروه کارآفرینی فناورانه
 
Scopus
 • 302 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 1082 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲

پروفایل

 • عضو باشگاه طلایه داران علم 1401←…
 • عضو شورای علمی پردیس البرز دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی و ارتقا نشریات علمی دانشگاه تهران 1400←…
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیت های بین المللی 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه پژوهشهای کاربردی، ارتباط با صنعت و نهادهای اجرایی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، آموزش کشاورزی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، ترویج کشاورزی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، ترویج و آموزش کشاورزی

1380 ← 1384