معرفی امور پژوهشی

امور پژوهشی دانشکده کارآفرینی در چهار حوزه زیر به فعالیت می­ پردازد:
 
نشریات و انتشارات
  • انتشار نشریه فارسی علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی: این فصلنامه به­ عنوان تخصصی­ ترین نشریه علمی پژوهشی کشور از سال 1387 تاکنون موفق به انتشار 250 مقاله در قالب 27 شماره شده است و هم اکنون جزء 10 مجله با رتبه بالا در حوزه علوم انسانی  کشور است.
  • انتشار نشریه انگلیسی زبان: Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER) با همکاری GEM که تا کنون 250 مقاله در آن به چاپ رسیده است. این مجله توسط ناشر بین­ المللی؛ اشپرینگر به صورت open access چاپ می­شود و دارای ایندکس Emerging WOS است.
  • نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری متعلق به انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران.
  • انتشار بیش از 70 جلد کتاب توسط اعضای هیأت علمی دانشکده.
 
امور خدمات پژوهشی
امور خدمات پژوهشی شامل قرارداهای پژوهشی در دانشکده و برگزاری کارگاه­ها و همایش­های مرتبط است. تاکنون 18طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده به پایان رسیده است.
برخی از طرح های بنیادی: دانشنامه کارآفرینی، نقش شکل گیری تیم های کارآفرینانه بر موفقیت شرکت ها، پیکربندی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه پایدار، بررسی و تحلیل نیات کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشکده کارآفرینی، تدوین تجربیات ارائه محصولات جدید در ایران، طراحی نظام مرشدی برای نشر دانش ضمنی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، مدیریت دانشگاهی مناسب ترویج نوآوری.
برخی از طرح های کاربردی: ورزش حرفه ای و منابع درآمدی به عنوان بنگاه اقتصادی، پژوهش و نیازسنجی آموزشی در صنایع اولویت دار مستقر در شهرک های صنعتی تهران، انجام مطالعات فنی-اقتصادی جهت توسعه آزمایشگاه تست مرجع و ارایه گزارش های مربوطه، طراحی نظام حمایت از واحدهای تولید نان به روش مکانیزه،  تاثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت­های کارآفرینی – مطالعه موردی: کارآفرینان برتر شهر تهران، تاثیر نقش های کارآفرینان سازمانی بر عملکرد کسب و کار در کشورهای منتخب بر اساس داده های GEM 2012.
 
امور کسب و کار دانشجویی
امور کسب و کار دانشجویی (با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی) که دارای سه بخش: واحد مشاوره کسب و کار دانشجویی، واحد راه­ اندازی کسب و کار دانشجویی و واحد مراکز شتاب­دهی است. بخش کسب و کار دانشجویی در حال تجربه و برگزاری طرحی به نام کریدور کارآفرینی است که در آن دانشجویان با ورود به این کریدور و طی­ کردن مراحل طراحی شده در آن در قالب رویدادهای مختلف کارآفرینی از ایده­ یابی تا تأسیس کسب وکار به فعالیت پرداخته و در نهایت می­ توانند با مستندسازی مسیر فعالیت خود، پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد خود را در این حوزه تدوین نمایند.
 
امور ارتباط با صنعت و دولت
امور ارتباط با صنعت و دولت دارای سه بخش است که عبارتند از: واحد نیاز سنجی پژوهشی، واحد رصد تأمین مالی و واحد تجاری­ سازی.
این بخش از وظایف تعریف شده درمعاونت پژوهشی، مربوط به فعالیت های نظام مند نیاز سنجی و پروژه یابی در سازمان های دولتی و غیر دولتی است. پس از شناسائی نیازهای هریک از سازمانها به اعضای هیئت علمی دانشکده جهت ارائه پروپوزال تحقیق اعلان عمومی درخواست پروپوزال صورت می گیرد. همچنین برای تجاری سازی یافته های پژوهش طراحی مدلی که در آن دانشکده نقش ارتباط بین Match-Making بین دارندگان دانش فنی از یک طرف و صنعت و بازار که متقاضی آن دانش فنی باشند، صورت گرفته است. در این مدل یک شرکت متشکل از سه طرف تأسیس میگردد. صاحب دانش فنی به عنوان توسعه دهندة تکنولوژی، دانشکده کارآفرینی (یا یکی از اعضای هئیت علمی دانشکده به عنوان متولی امور مربوط به بازار و اداره کسب و کار) و صنعت مربوطه (به عنوان متقاضی دانش فنی و مشتری نهائی) اعضای حقیقی یا حقوقی ایجاد کننده شرکت مربوطه می باشند. این مورد حداقل در یک مورد در حال تجربه می باشد.