- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

اداره امور خدمات پژوهشی

طرح های کاربردی

فرم قرارداد کاربردی

فرم پروپوزال پژوهشی

طرح های پژوهشی در حال اجرا

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

گرنت

سطح بندی دانشگاه ها توسط وزارت علوم

دستورالعمل جدید امتیازدهی کتاب ها

شیوه نامه اعتبارسنجی نشریات بین الملل

مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه- DOI

دستورالعمل نحوه هزینه کرد گرنت اعضای هیات علمی

مصوبه شورای پژوهش دانشگاه در خصوص دانشجو نویسنده مسئول

امتیاز مقالات

شیوه نامه تعیین امتیاز ویژه فعالیت های ترویج علم و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

کتاب آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی

دوره های تحقیقاتی پسادکتری (POSTDOC)

آئین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتری (POSTDOC)

فرم تسویه حساب پژوهشگران پسادکتری

فرم پژوهشگر پسادکتری

راهنمای ثبت نام دوره های پسا دکتری

طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان غیرمقیم

بنیاد ملی نخبگان

فرم درخواست همکاری دانشجویان در طرح های پژوهشی

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی - طبقه همکف - امور پژوهشی
صندوق پستی: 796- 14395 - کدپستی: 1439813141
 
دفتر امور پژوهشی: 88339097
فصلنامه توسعه کارآفرینی:  88225004
امور قراردادها و گرنت اساتید: 61119241
پست الکترونیک معاونت: Re_entrepreneurship@ent.ut.ac.ir
پست الکترونیک نشریه: jed@ut.ac.ir