- چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
 
طاهره مجیدزاده
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: مسئول دفتر ریاست
شماره تماس: ۶۱۱۱۹۳۳۶
   
سوده قوامی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
سمت: مسئول روبط عمومی
شماره تماس: 61119343
   
ندا شهمیری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس روابط بین الملل
شماره تماس: 61119234

 

 

 

 
سعیده صفری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس اداره خدمات آموزشی
شماره تماس: 36-88225018
پست الکترونیک: ssafari@ut.ac.ir
   
فاطمه قاضی نسب
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره تماس: 36-88225018
پست الکترونیک: fa.ghazinasab@ut.ac.ir
   
چنور امین پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول آموزش های مجازی
شماره تماس: 36-88225018
پست الکترونیک: ch_aminpour@ut.ac.ir
   
هدی عدالت یار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس گروه های آموزشی
شماره تماس: 36-88225018
پست الکترونیک: h.edalatyar@ut.ac.ir
   
زهرا صفاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست دوره های الکترونیکی
شماره تماس: 61119351
پست الکترونیک: zsaffari@ut.ac.ir
                        saffari.zahra@gmail.com
   
آزاده شاه بابایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد  
سمت: کارشناس فارغ التحصیلی
شماره تماس: 36-88225018
پست الکترونیک: azshahbaba@ut.ac.ir

 

 

 

 
سمیه نظری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس پژوهش
شماره تماس: 61119241
   
مریم کریم زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مجله انگلیسی (JGER) و کرسی یونسکو در کارآفرینی
شماره تماس: 88332313
   
لیدا سررشته داری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس آمار دیده بان جهانی کارآفرینی GEM
شماره تماس: 88332313
   
ساناز امامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
سمت: کارشناس مسئول کتابخانه
شماره تماس: 61119237
   
نسرین نباتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس: 61119237
   
ناصر سمائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس: 61119345   

 

 

 

 

مجید حسین زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: سرپرست امور دانشجوئی و فرهنگی 
شماره تماس: 61119329 
پست الکترونیک: m_hosseinzadeh@ut.ac.ir
   
سیمین بهاروند
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی
شماره تماس: 61119229 
پست الکترونیک: s_baharvand@ut.ac.ir 

 

 
معصومه زمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
شماره تماس: 61119231 
   
مهشید نبی بیدهندی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس حسابداری    
شماره تماس: 61119242
   
طاهره مختاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس مسئول امور اداری
شماره تماس: 61119337
   
مهدی قدمی
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: انباردار
شماره تماس: -
   
حسن فولادلو
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: کارپرداز
شماره تماس: 61119239
   
مهناز احدنژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: مسئول دبیرخانه
شماره تماس: 61119248

 

 

 
اعظم حیدری
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس دوره های MBA
شماره تماس: 88225027
   
سعیده حنفی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس دوره های DBA
شماره تماس: 88225042
   
سمیه خیرآبادی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس امور مالی آموزش های آزاد
شماره تماس: 88335096