- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

امور مالی

  • همکاران

 

علی رضائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس حسابداری    
شماره تماس: 61119242
   
سمیه خیرآبادی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: کارشناس حسابداری
شماره تماس: 88335096-61119232
   
حسن فولادلو
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: کارپرداز
شماره تماس: 61119239
   
ناصر سمائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
سمت: کارشناس امور رایانه مرکز خدمات رایانه ای دانشکده کارآفرینی، انباردار
شماره تماس: 61119345