دکتر سید مهدی الوانی
درجه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا
پست الکترونیک: -
رزومه

 

دکتر حسین آزادی 
درجه علمی:  -
مدرک تحصیلی: -
پست الکترونیک: Hossein.Azadi@UGent.be
رزومه

         

دکتر عباس بازرگان
درجه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تحقیقات آموزشی از دانشگاه شیکاگو و پیتسبورگ، 
ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک: abazarga@ut.ac.ir
رزومه

 

دکتر کامبیز پور رضایی
درجه علمی: استادیار Drexel University
مدرک تحصیلی: مهندسی برق از موسسه پلی تکنیک رنسلیر  از نیویورک، ایالات متحده آمریکا 
پست الکترونیک: pourrezaei@gmail.com
رزومه

         

دکتر کیهان تاجدینی
درجه علمی: دانشیار دانشگاه  Lund سوئد
مدرک تحصیلی: دکتری بازاریابی صنعتی از دانشگاه برادفورد انگلستان
پست الکترونیک:  keyhan.tajeddini@fek.lu.se
رزومه

 

دکتر محسن رضایی میرقائد
درجه علمی: دانشیار دانشگاه امام حسین
مدرک تحصیلی: -
پست الکترونیک: -
رزومه

         

دکتر علی رضائیان
درجه علمی: استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت رفتاری از دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک: a-rezaeian@isu.ac.ir
رزومه

 

دکتر کرامت الله زیاری
درجه علمی: استاد دانشگاه تهران
مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس و اخذ تخصص شهرسازی از انگلستان
پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir
رزومه

         

 

دکتر نظام الدین فقیه
درجه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت صنعتی و مهندسی سیستم
پست الکترونیک:  nfaghih@rose.shirazu.ac.ir
شماره تماس:
رزومه

 

دکتر حسین شریفی
درجه علمی: استادیار دانشگاه لیورپول
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه لیورپول انگلستان
پست الکترونیک:  sharifi@liv.ac.uk
رزومه

         

دکتر محمود متوسلی
درجه علمی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما، ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک: motvasel@ut.ac.ir
رزومه

 

پروفسور پیرو فورمیکا 
درجه علمی: پروفسور دانشگاه ملی ایرلند
مدرک تحصیلی: -
پست الکترونیک: piero.formica@gmail.com
شماره تماس: 
رزومه

         

دکتر ایرج هشی
درجه علمی: استاد Staffordshire University

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه keeleانگلستان
پست الکترونیک: i.hashi@staffs.ac.uk
رزومه

 

دکتر داریوش محجوبی
درجه علمی: استاد دانشگاه تگزاس
مدرک تحصیلی: -
پست الکترونیک: dariusm@utexas.edu
رزومه

         

دکتر داریوش رفیعی نژاد
درجه علمی: -
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه کالیفرنا، برکلی 
پست الکترونیک: dariushrafi@msn.com
رزومه

 

پروفسور پوران وونارچیک (Prof. Pooran Wynarczyk)
درجه علمی:  پروفسور Newcastle University
مدرک تحصیلی: -
پست الکترونیک: pooran.wynarczyk@ncl.ac.uk
رزومه

         

پروفسور دیوید آنتونی کربی  (Prof. David A. Kirby)
درجه علمی: پروفسور
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه درهام انگلستان
پست الکترونیک: dkirby@bue.edu.eg
رزومه

   

پروفسور پاول رینولدز (Prof. Paul Reynolds)
درجه علمی:  پروفسور دانشگاه Aston
مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی از دانشگاه Stanford، 
ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک: pauldavidsonreynolds@gmail.com 
رزومه

         
دکتر ناصر معصومی
درجه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری برق و کامپیوتر از دانشگاه واترلو، کانادا
سمت: مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:  nmasoumi@ut.ac.ir
شماره تماس: 
رزومه
  دکتر غلامرضا زهتابیان
درجه علمی: استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آب و خاک و گیاه از دانشگاه تولوز فرانسه 
پست الکترونیک: ghzehtab@ut.ac.ir         
رزومه
         
دکتر داتو محمد رزالی بن محمد یوسف
مدرک تحصیلی: دکتری افتخاری حقوق از دانشگاه ناتینگهام 
پست الکترونیک: ghazali@nusatek.com
رزومه
  دکتر رضا اصغری
درجه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری رشد و اقتصاد نوآوری از دانشگاه فنی برانشویگ 
پست الکترونیک: r.asghari@tu-braunscweig.de        
رزومه
         
 

دکتر مهدی قربانی

درجه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت و سیاست گذاری منابع طبیعی، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: mehghorbani@ut.ac.ir        
رزومه
  دکتر عبداله صوفی سیاوش
درجه علمی: -
مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید
پست الکترونیک: soofi@uwplatt.edu        
رزومه
         

 

 

دکتر سهراب سلیمان ئوف
درجه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه اکلاهما، ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیک: soleimanof@lsu.edu        
رزومه
  دکتر محمد کیهانی
درجه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه یورک، کانادا
پست الکترونیک: mohammad.keyhani@haskayne.ucalgary.ca   رزومه