نادر سید امیری

نادر سید امیری،

دانشیار
  • عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی
  • مدیر دفتر دوره های آزاد و کاربری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • نماینده هیات اجرایی جذب بخش تخصصی
  • مدیر دفتر اموزش های کاربردی دانشگاه تهران
  • عضویت شورای نوآوری آموزش دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119340
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: بازاریابی دیجیتال در کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین، بازاریابی داده محور در استارت آپ ها، علوم داده و تحلیل کسب و کار
 
سمت: مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران
 
Scopus
  • 131 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 777 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازاریابی

1388 ← 1398

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کارآفرینی

1384 ← 1393

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

کلمات کلیدی