برگزاری کارگاه های مقاله نویسی با حضور اساتید خارجی

برگزاری کارگاه های مقاله نویسی با حضور اساتید خارجی


دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 4کارگاه آموزشی ویژه اساتید و دانشجویان ارشد و دکتری در مردادماه 98 برگزار کرد. کارگاه های مقاله نویسی در تاریخ های 13 مرداد، 15 مرداد و 17 مرداد برای دانشجویان ارشد و دکتری برگزار گردید و کارگاه 20 مرداد با عنوان روش های نوین در تحقیقات دانشگاهی ویژه اساتید برگزار شد. اساتید کارگاه ها سرکار خانم دکتر پانته آ فرودی استاد دانشگاه میدلسکس انگلستان و جناب آقای دکتر علیرضا نظریان استاد دانشگاه رهامپتون بوده و کارگاه ها به شکل انجام یک مقاله و ثبت ان در یک مجله معتبر انجام شد. لازم به ذکر است این کارگاه ها مورد استقبال تعداد زیادی از دانشجویان دانشکده و دانشگاه های دیگر قرار گرفت. همچنین در انتهای کارگاه چهارم از زحمات این دو استاد تقدیر و تشکر شد و جمعی از اساتید دانشکده لوح یاد بود و مدالیوم دانشگاه تهران را تقدیم این اساتید کردند.

آدرس کوتاه :