افسانه باقری

افسانه باقری،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
شماره تماس : 61119328
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: توسعه­ شایستگی های کارآفرینانه در میان جوانان
 
Scopus
  • 679 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2216 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، یو پی ام ، مدیریت آموزشی

1386 ← 1391

M.S ، الزهرا (س) ، مدیریت آموزشی

1377 ← 1381

کارشناسی ، الزهرا (س) ، دبیری زبان انگلیسی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی