غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای نخبگان تعاون
 • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
 • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران
 • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119326
صفحه رخ نما

سمت: معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

 

Scopus
 • 242 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 974 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • عضو کارگروه اجرای سیاستهای کلی محیط زیست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 1401←…
 • رییس کمیته علمی پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال 1395←1396
 • عضو شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حکم وزیر علوم تحقیقات و فن آوری 1395←1398
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی درنظام آموزش و یادگیری ایران 1394←…
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در هیات امنای موسسه آموزش عالی پارسیان 1394←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی 1394←1395
 • رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت 1394←1396
 • عضو حقیقی شورای انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1398
 • عضو حقوقی شورای تخصصی آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 1394←1398
 • عضو شورای راهبری همایش بین المللی مزیتهای نسبی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی 1393←…
 • نماینده تام الاختیار وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی 1393←…
 • عضو کارگروه مشاغل کوچک روستایی و خانگی 1392←1395
 • عضو شورای نخبگان تعاون 1388←…
 • عضو کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فن آوری 1386←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

… ←

Ph.D ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

… ←

B.S ، دانشگاه شیراز ، ترویج و آموزش کشاورزی

1371 ←

کلمات کلیدی