علی مبینی دهکردی

علی مبینی دهکردی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو کمیته نظارت بر اجرا و تدوین گزارش عملکردسالانه برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران
 • همکاری ویژه در تدوین سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404
 • عضو شورای سیاست گذاری گنگره بین المللی اقتصاد مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • حکم آقای دکتر علی مبینی دهکردی معاون محترم دانشگاه و رئیس مرکز توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه
 • سرپرست مدیریت اجرایی طرح شهر دانش
 • رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • حکم انتصاب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی به عنوان دبیر و عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره‌برداری اموال و املاک محدوده شهر دانش
 • حکم نماینده هیات اجرایی جذب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده کارآفرینی
 • حکم نماینده هیات اجرایی جذب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین الملل
 • انتصاب جناب آقای دکتر مبینی در کمیته علمی کنفرانس
 • عضو شورای پارک علم و فناوری
 • طراحی، راه اندازی و برگزاری برنامه در بستر شبکه تلویزیونی دانشگاه
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 61119338
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
سمت: معاون رییس دانشگاه تهران و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی
محورهای مطالعاتی: مدیریت استراتژیک، نوآوری اجتماعی
 
 
Scopus
 • 91 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 369 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

پروفایل

 • طراحی، راه اندازی و برگزاری برنامه در بستر شبکه تلویزیونی دانشگاه 1402←…
 • عضو شورای پارک علم و فناوری 1401←…
 • انتصاب جناب آقای دکتر مبینی در کمیته علمی کنفرانس 1400←…
 • حکم نماینده هیات اجرایی جذب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده کارآفرینی 1400←…
 • حکم نماینده هیات اجرایی جذب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی جهت شرکت در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده امور مالیاتی و تجارت بین الملل 1400←…
 • حکم انتصاب جناب آقای دکتر علی مبینی دهکردی به عنوان دبیر و عضو کمیسیون تشخیص نوع استفاده و تعیین بهره‌برداری اموال و املاک محدوده شهر دانش 1400←…
 • سرپرست مدیریت اجرایی طرح شهر دانش 1400←…
 • رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1400←…
 • حکم آقای دکتر علی مبینی دهکردی معاون محترم دانشگاه و رئیس مرکز توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه 1400←…
 • عضویت هیئت ممیزه مشترک موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت نفت 1396←1398
 • عضو شورای سیاست گذاری گنگره بین المللی اقتصاد مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1394←…
 • رئیس هیئت مدیره انجمن علمی علوم راهبردی 1394←1396
 • عضو کمیته نظارت بر اجرا و تدوین گزارش عملکردسالانه برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران 1391←…
 • همکاری ویژه در تدوین سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی ، علوم دفاعی استراتژیک

1380 ← 1383

M.S ، دانشگاه آزاد اسلامی ، علوم سیاسی

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه پیام نور ، علوم تربیتی

1369 ← 1371

B.S ، دانشگاه اصفهان ، مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات

1367 ← 1375

کلمات کلیدی