محمود احمد پورداریانی

محمود احمد پورداریانی

مرتبه علمی : استاد
  • رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • مشاور توانمندسازی و کارآفرینی
  • رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119341
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: تدوین تجربیات کارآفرینی فردی و سازمانی موفق و غیرموفق در ایران
Scopus
  • 34 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 417 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1393←…
  • مشاور توانمندسازی و کارآفرینی 1393←…
  • رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت منابع انسانی

1373 ← 1377

M.S ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1367 ← 1371

کلمات کلیدی