علی داوری

علی داوری،

استادیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119231-88225004
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
 
محورهای مطالعاتی: سیاستگذاری کارآفرینی، منابع انسانی در استارت آپ ها و شرکت های کوچک و متوسط
 
سمت: معاون اداری و مالی دانشکده
 
Scopus
  • 55 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 947 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1379 ← 1383

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی