بهروز زارعی کرگ آباد

بهروز زارعی کرگ آباد

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119346
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی در فناوری اطلاعات
 
Scopus
  • 434 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1151 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • مدیر گروه کارآفرینی سازمانی 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لنگستر ، علوم مدیریت

1376 ← 1380

M.S ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت

1365 ← 1370

کلمات کلیدی