بابک ضیاء

بابک ضیاء،

دانشیار
  • عضویت درشورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی-دانشگاه تهران -2014
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119350
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی بین الملل، نوآوری، نوسازی استراتژیک بین المللی
 
Scopus
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 519 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضویت کمیته علمی واجرایی سومین کنفرانس بین المللی رهبران کارآفرین مسلمان 1394←1394
  • عضویت درشورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی-دانشگاه تهران -2014 1393←…
  • مشاوررئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دراموربین الملل 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ملی UPM (یو پی ام)- مالزی ، مدیریت کارآفرینی

… ←

کلمات کلیدی