قنبر محمدی الیاسی

قنبر محمدی الیاسی،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
شماره تماس : 61119228
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: توسعه انسانی از دیدگاه کارآفرینی: چگونگی یادگیری و توسعه کارآفرینان و مدیران 
 
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1377 ← 1383

کلمات کلیدی