جهانگیر یدالهی فارسی

جهانگیر یدالهی فارسی،

دانشیار
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش
 • رییس دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119395
صفحه رخ نما
سمت:  رئیس دانشکده
 
Scopus
 • 37 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • رییس دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران 1400←…
 • مدیر گروه کارافرینی پردیس کیش 1396←…
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←1398
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی 1393←1396
 • عضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران 1392←…
 • معاون اموزش و تحصیلات تکمیلی 1390←…
 • دبیر علمی شورای دانشنامه مشاغل خانگی 1389←1395
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده کارآفرینی 1387←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت

1376 ← 1381

M.S ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1370 ← 1373

کارشناسی ، شیراز ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1367

فعالیت های علمی