مهران رضوانی

مهران رضوانی،

دانشیار
 • مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 91-90
 • ارزیابی اثر پژوهشی مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی
 • عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) قزوین
 • داور منتخب چهارمین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل
 • دبیر علمی اولین همایش ملی برند و شرکت‌های دانش‌بنیان
 • نماینده دانشکده کارآفرینی در کمیسون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
 • عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه فردوسی مشهد
 • معاون پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری
 • عضو کمیته علمی کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401
 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119225
صفحه رخ نما
Scopus
 • 24 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 419 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

 • عضو کمیته تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه تهران 1400←1403
 • عضو کمیته علمی کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران 1401 1400←…
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری 1400←…
 • عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه فردوسی مشهد 1398←…
 • مدیر گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1396←1398
 • مدیر گروه کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو کارگروه تخصصی منتخب صندوق کارآفرینی امید و دانشکده کارآفرینی 1395←1397
 • پیگیری برگزاری دوره دکتری کارآفرینی در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1394←1394
 • کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی 1394←1396
 • سرپرست گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1394←1396
 • نماینده دانشکده کارآفرینی در کمیسون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 1394←…
 • عضو کمیته علمی دومین جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیر 1393←1393
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیر 1393←1393
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی کارآفرینی 1392←1392
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی(ICE2014) 1392←1392
 • دبیر علمی اولین همایش ملی برند و شرکت‌های دانش‌بنیان 1392←…
 • عضو کمیته علمی همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران 1392←1392
 • داور منتخب چهارمین جشنواره ونمایشگاه ملی علم تا عمل 1392←…
 • عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) قزوین 1391←…
 • ارزیابی اثر پژوهشی مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی در ششمین جشنواره بین المللی فارابی 1391←…
 • مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری سال 91-90 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، بازاریابی بین الملل

1387 ← 1388

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق ، معارف اسلامی و مدیریت صنعتی

1378 ← 1384

کلمات کلیدی