محمد عزیزی

محمد عزیزی،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
شماره تماس : 61119338
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: توسعه کارآفرینی در ابعاد فردی، سازمانی و محیطی
 
Scopus
  • 28 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 183 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • عضوکمیته علمی پنجمین جشنواره دوسالانه رهبران کارآفرین 1397←1398
  • تولید محتوای دروس رشته آموزش عالی 1397←1397
  • عضو کمیته علمی 1397←1397
  • کارگروه ارزیابی درونی گروه 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شهید بهشتی تهران ، مدیریت آموزش عالی

1383 ← 1388

M.S ، شهید بهشتی تهران ، مدیریت آموزشی

1379 ← 1382

کارشناسی ، شهید بهشتی تهران ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

1375 ← 1379

کلمات کلیدی