سید مجتبی سجادی

سید مجتبی سجادی،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119226
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: علم داده و کارآفرینی، مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی، مدیریت فرآیندهای کسب وکار، زنجیره تأمین کارآفرینانه
 
Scopus
  • 432 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 987 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1384 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی صنایع

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1377 ← 1382

کلمات کلیدی