نرگس ایمانی پور

نرگس ایمانی پور

مرتبه علمی : دانشیار
 • دوره جامع مهارتهای نیک زیستن
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس البرز
 • عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده کارآفرینی
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119227
صفحه رخ نما
سمت: مدیر گروه کارآفرینی پردیس البرز
محورهای مطالعاتی: مطالعات مدیریت عملیات در کسب و کارهای کوچک و متوسط از منظر تصمیم گیری
 
 
Scopus
 • 165 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 830 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۸

پروفایل

 • عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده کارآفرینی 1401←…
 • مدیر گروه کارآفرینی پردیس البرز 1401←…
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه ارتباطی و تربیتی 1400←1400
 • تفکر انتقادی 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه پژوهشهای کاربردی ، ارتباط با صنعت و نهادهای اجرایی 1400←1400
 • رفتار درمانی شناختی اختلال اضطراب فراگیر 1400←1400
 • نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشکده کارآفرینی 1399←1401
 • دوره جامع مهارتهای نیک زیستن 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مهندسی صنایع

1378 ← 1383

M.S ، تربیت مدرس ، مهندسی صنایع

1375 ← 1377

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1370 ← 1374

کلمات کلیدی