حمید پاداش زیوه

حمید پاداش زیوه،

دانشیار
  • دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ICE2018
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی سازمانی
شماره تماس : 61119397
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: نهادگرایی و محیط کسب وکار
 
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 179 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

پروفایل

  • دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ICE2018 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1386 ← 1392

B.S ، شهید بهشتی ، فلسفه

1379 ← 1383

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد

1378 ← 1383