سیدرضا حجازی

سیدرضا حجازی،

استادیار
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی فناورانه
شماره تماس : 88337201
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی فناورانه با تمرکز بر فناوری های پیشرفته در ایران و توسعه مبانی نظری فلسفی و دینی کارآفرینی
سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
Scopus
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 194 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۹

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1396←1398
  • عضو کمیته مشورتی پژوهش تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←1395
  • معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی و علم مواد

1380 ← 1386

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی و علم مواد - جوشکاری

1377 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی متالورژی - شکل دادن فلزات

1372 ← 1377

کلمات کلیدی