رضا زعفریان

رضا زعفریان

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی اجتماعی و سازمانی (نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)
 
 
Scopus
  • 394 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1047 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، شریف ، مهندسی صنایع

… ←

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1378 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1372 ← 1376

کلمات کلیدی