رضا زعفریان

رضا زعفریان،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
توسعه کارآفرینی
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی اجتماعی و سازمانی (نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)
 
سمت: معاون توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه
 
Scopus
  • 324 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 873 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1378 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1372 ← 1376

کلمات کلیدی