رضا محمدکاظمی

رضا محمدکاظمی،

دانشیار
  • عضو هیات علمی وابسته پردیس البرز
  • قائم مقام کرسی یونسکو در کارآفرینی
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضا هیات علمی دانشگاه تهران - بخش تخصصی کسب و کار
  • عضو اتاق فکر تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران
  • مشاور امور توسعه ای دانشکده گردشگری
  • عضو شورای راهبردی ورزش دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
کارآفرینی کسب و کار جدید
شماره تماس : 61119243
صفحه رخ نما
محورهای مطالعاتی: طراحی و تدوین طرح ها و مدل های کسب و کار- تدوین برنامه بازاریابی در کسب وکارهای خدماتی- فرصت های کارآفرینی در حوزه کسب وکارهای خدماتی (گردشگری، ورزش،...)  
 
سمت: قائم مقام رئیس کرسی "کارآفرینی یونسکو "-
 
 
 

 

Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 546 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601055 3 01 هرهفته (08:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 07 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 04 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
بازاریابی در گردشگری 6601305 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 07 هرهفته (14:30 - 15:45) | هرهفته (15:45 - 17:00) - ترم اول 1400
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بازاریابی و تحقیقات بازار 6601230 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 03 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 09 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 08 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
بازاریابی در گردشگری 6601305 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1397
بازاریابی در گردشگری 6601305 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
طراحی و تدوین طرح کسب و کار 6601205 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2